Znaczenie Dzieciństwa w Życiu Człowieka | Wykłady od MagWords, prof. Brzezińska

prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska – absolwentka psychologii (specj. psychologia kliniczna) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1972). Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim (1976), habilitacja na UAM (1986), profesor od 2001. Profesor zwyczajny UAM w Poznaniu i SWPS w Warszawie. Członek Komitetu Psychologii PAN, kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psychologii UAM oraz Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji w SWPS w Warszawie. Współpracuje z Uniwersytetami III Wieku oraz Zakładem Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autorka ponad 300 prac z zakresu psychologii rozwoju i edukacji, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Wybrane publikacje: “W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka” (2005), “Społeczna psychologia rozwoju” (2007), “Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa” (red., GWP, 2005), “Rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności” (red., GWP, 2009)

Dodaj komentarz