Matematyka nie taka straszna :)

Rozwijanie zdolności matematycznych u dziecka

Agnieszka Krakowiak, pedagog |2011-04-13
Ostatnia aktualizacja: 2011-09-04
Na początku liczmy razem z dzieckiem, w zabawie, wykorzystując do tego konkretne przedmioty.

Na początku liczmy razem z dzieckiem, w zabawie, wykorzystując do tego konkretne przedmioty.

Rozwijanie zdolności matematycznych rozpoczyna się znacznie wcześniej niż w szkole – najczęściej już w przedszkolu. Jak wspierać matematyczne zdolności dziecka?

Dziecko w wieku przedszkolnym nie myśli abstrakcyjnie, działa na poziomie konkretnym. Aby móc działać, musi mieć możliwość dotknięcia, poczucia. Rozwijanie zdolności matematycznych dzieli się na kilka etapów.

Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni

To pierwszy etap, najłatwiejszy. Polega głównie na używaniu słów określających położenie: nad, pod, obok, za, przed, na. Mówiąc do dziecka i używając tych słów, zmuszamy je do odnajdywania przedmiotów w przestrzeni: Połóż lalę na stole. Podnieś klocek spod stołu. Stań przy krześle. Dzieci mogą także same określać położenie przedmiotów wobec siebie.

Pokazywanie i nazywanie części ciała

Dzieci znają części ciała, potrafią ja pokazać i nazwać. Początkowo zdobywaniu tej wiedzy służą ćwiczenia, piosenki, wierszyki, potem dochodzą ćwiczenia w pokazywaniu tych samych części u mamy, u lalki, misia. Następnym etapem są ćwiczenia z orientacji w schemacie ciała – dzieci utrwalają sobie wiedzę na temat położenia lewej i prawej części ciała (można im na lewą rączkę założyć kokardkę do noszenia, by zawsze pamiętały, która część ciała jest lewa).

Klasyfikacja

Dzieci uczą się klasyfikowania przedmiotów wg różnych kryteriów, na początku wg koloru, kształtu, przeznaczenia. Kiedy porządkują, układają, segregują, np. obrazki bądź zabawki – uczą się je klasyfikować. To ważne czynności wpływające na sposób, w jaki dziecko odróżnia kształt, np. liter, wyodrębnia przedmiot z całości, z tła, jak dostrzega szczegóły.

Rozwijanie liczenia

Dzieci w naturalny sposób chcą liczyć. Wokół nich wszyscy wszystko liczą, ciągle pojawiają się liczby. Na początku liczmy razem z dzieckiem, w zabawie, wykorzystując do tego konkretne przedmioty. Potem dziecko zacznie liczyć samo – będzie liczyło schody, drzwi w samochodzie, koszyki w sklepie i kawę na półkach. To naturalne. Najważniejsze, by nie hamować tych działań, tylko je wspierać.

Długo, krótko…

Kolejne etapy dotyczą poznawania przez dzieci takich pojęć jak długość, masa, objętość, czas.Zazwyczaj dzieje się to w różnych życiowych sytuacjach.
Pojęcie długości pojawia się, gdy dziecko coś porównuje, widzi, co jest krótkie, co długie, dokłada, mierzy. Można mu pokazać różne miarki, bawić się z nim w mierzenie, uświadomić, że miarką może być też zwykły sznurek.
Bardzo ciekawe zabawy mogą dotyczyć ważenia, wykorzystujmy do tego wagę kuchenną, łazienkową, a nawet własną rękę.
Czas – dzieci zwykle są ciekawe zegarków, ich przeznaczenia i działania. I choć pojecie czasu jest dla dziecka abstrakcją, na pewno z zainteresowaniem posłucha wyjaśnień rodziców.
Dzieci najlepiej poznają świat i otaczające je zjawiska poprzez doświadczenia i dlatego tak bardzo je lubią. Same często dają nam wskazówki, co chciałyby zrobić i sprawdzić. Warto to wykorzystać.
*
Rozwijanie umiejętności matematycznych przed okresem szkolnym jest niezwykle ważne, bo znacznie ułatwia potem pracę w szkole i rozumienie przez dziecko pewnych rzeczy i pojęć.
Ważne jest, by wykorzystywać do nauki zwykłe, codzienne sytuacje, wtedy maluch zobaczy, że matematyka może być zabawna i potrzebna w życiu i że stykamy się z nią w każdej niemal sytuacji.
http://www.mamazone.pl/artykuly/starsze-dziecko/przedszkolak/rozwoj-i-nauka/2011/rozwijanie-zdolnosci-matematycznych-u-dziecka.aspx

Dodaj komentarz